W wypadku modułów fotowoltaicznych, w zależności od typu użytego produktu półprzewodnikowego, energia promieniowania słonecznego będzie zmieniana na siłę elektryczną w różnym rozmiarze widmowym. Dla krzemu (Si) wartością brzegową jest fala elektromagnetyczna o długości 1100 nm (energią 1,1eV), jaka odpowiada za uwolnienie elektronu z ostatniej warstwy krzemu. Oczywiście fala elektromagnetyczna o długościach krótszych także pracuje przy krzemie jako, że przekazuje ze sobą wyższą moc promieniowania od sprawności uwolnienia elektronu z ostatniej powłoki atomu Krzemu (Si) – światło słoneczne pracuje w obszernym zasięgu długości fali od 200 – 1100 nm i obejmuje ultrafiolet, promieniowanie widzialne i część zakresu podczerwieni. Jednym spośród ważniejszych czynników oddziałujących na zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego przenikającego do warstwy ziemi jest atmosfera ziemska na jaką składają się gazy, pyły oraz para wodna.

Najpełniejsza aktywność emitowania słonecznego dociera prostopadle do powierzchni ziemi, zatem w okręgu równika, gdzie występuje najkrótsza droga światła słonecznego prowadząca przez atmosferę ziemską. Kąt pochylenia światła słonecznego do powierzchni ziemi zmienia się również wraz z porą roku – zimą dla każdej pozycji zlokalizowanej na rejonie Polski słońce znajduje się dużo niżej na horyzoncie a tymże samym max. natężenie emitowania słonecznego jakie dochodzi do Ziemi wynosi max. 500 W/m2, natomiast w czasie letnim światło słoneczne może nieść ze sobą siłę wyższą niż 1000 W/m2 (słońce wówczas jest najwyżej i najdłużej na szczycie). Słońce jest niewyczerpanym źródłem energii, jaka dociera do ziemi i jaką warto zagospodarować również na potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych. Jest to energia jaka na początku wymaga zastosowania inwestycji a później czerpiemy z niej przez okres kilkudziesięciu lat (ponosząc zaledwie nieliczne koszty związane z utrzymaniem instalacji – zarówno fotowoltaicznej jak również grzewczej).